Сұрақ:

Маған келесі мәселені шешуге көмектесіңіз:

  • Өнеркәсіптік кәсіпорындардың (мұнай-газ, құрылыс, тау-кен өнеркәсібі және басқа да салалар) қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы қызметті жүзеге асыратын оқу орталығын ашу үшін қандай құжаттар қажет?
  • Қызметті жүзеге асыру үшін сізге тиісті сертификаттар, лицензиялар қажет пе? Қажет болса, қайсысын және қайдан алуға болады?

Сіздің көмегіңіз бен көмегіңіз үшін алдын ала рахмет.

 

Жауап:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы No 1045 бұйрығына сәйкес ұйымдағы кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптар бекітілді, оларда :

  1. ұйымның Жарғысында (Ережесінде) қызметкерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды тікелей жүзеге асыратын ұйымдар үшін кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру нормалары;
  2. кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырудың жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары;
  3. тиісті кәсіптер (мамандықтар) бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер;
  4. оқыту шарты (жұмыс беруші мен білім алушы арасындағы кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттарын тікелей ұйымда өткізу туралы жазбаша келісім) немесе білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт (жұмыс беруші мен білім беруді жүзеге асыратын ұйым арасындағы жазбаша келісім кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттары бойынша қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары).

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 25 желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқау беру және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерінің 21-тармағына сәйкес: 2015 жылғы № 1019 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту және білімдерін тексеру кадрларды кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда жүзеге асырылады.

 

Кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымның материалдық-техникалық базасы болуы керек, оның ішінде:

  1. аудио-бейне жабдығымен жабдықталған оқу кабинеті (меншік немесе жалға алынған);
  2. тестілеуге арналған компьютерлер;
  3. әртүрлі оқу тақырыптары бойынша көрнекі құралдар;
  4. оқу-әдістемелік кешендер (мерзімді басылымдар).

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және білімін тексеруді жүзеге асыратын ұйымдарға қосымша талаптар жоқ, заңнамада белгіленбеген.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытуды ұйымдастыруға қойылатын талаптарға қатысты, осы мәселе бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органға жүгіну қажеттігін хабарлаймыз.

 

https://www.enbek.gov.kz