Атом энергиясын қолдану саласындағы лицензиялауға жататын қызмет түрлері

Атом энергиясын пайдаланатын объектілердің өмірлік циклінің кезеңдерімен байланысты жұмыстарды орындауға арналған іс-шаралар

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Радиациялық және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлғалар мен тұлғалардың иерархиясын айқындайтын өтініш берушінің ұйымдық құрылымы;
 2. Меншiк құқығы немесе өзге де заңды негiздер бойынша мәлiмделген жұмыстарды орындау үшiн қажеттi өндiрiстiк-техникалық база (осы тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтар қоймаларын пайдалану және пайдаланудан шығару жөнiндегi қызметтiң кiшi түрлерiне ғана қолданылады) – СЭС қорытындысы;
 3. Мәлімделген жұмысты орындауға жіберілген мамандардың білікті құрамы;
 4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған лицензиялар (осы тармақ тек ядролық қондырғыларды салу жөніндегі қызметтің кіші түріне қолданылады);
 5. Ядролық қондырғыны және/немесе радиоактивті қалдықтарды сақтауды физикалық қорғау жүйелері (ядролық қондырғыны және/немесе радиоактивті қалдықтарды сақтауды физикалық қорғау жоспарының көшірмесі) – бұл тармақ тек ядролық қондырғыларды салу жөніндегі қызметтің кіші түріне, радиоактивті қалдықтар қоймалары;
 6. Сынақ актілері, жүйелер мен жабдықты пайдалануға қабылдау актілері, аяқталған объектіні пайдалануға қабылдау актісі (осы тармақ тек ядролық қондырғыларды пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне қолданылады);
 7. объектінің қауіпсіздігін талдау туралы алдын ала есеп (осы тармақ тек ядролық қондырғыларды салу жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады);
 8. Объектіні пайдаланудан шығарудың алдын ала жоспары (осы тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану және пайдаланудан шығару және пайдаланудан шығарудың кіші түріне ғана қолданылады);
 9. жабдықты, механизмдерді, өндірістік желілерді пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді, тексеруді және сынауды қамтамасыз ететін қызметтер (жұмыс қабілеттілігін қолдауға бағытталған жабдықты, механизмдерді, өндірістік желілерді пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді, тексеруді және сынауды қамтамасыз ететін қызметті құру туралы бұйрық және қызмет көрсету туралы ереже және қауіпсіздік жүйелеріндегі ақаулардың алдын алу, техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар, техникалық қызмет көрсету бағдарламалары мен кестелері) – (осы тармақ ядролық қондырғыларды пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады);
 10. Иондаушы сәулелену көздерін және радиоактивті қалдықтарды меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде сақтауға және орналастыруға арналған қоймалар (СЭС қорытындысы) (осы тармақ ядролық қондырғыларды пайдалану және пайдаланудан шығару, радиоактивті қалдықтарды сақтау жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады объектілер);
 11. Мәлімделген қызметті жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік сапасын қамтамасыз ету бағдарламалары;
 12. Ядролық және радиациялық қауіпсіздік, төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеті туралы нұсқаулық (өтініш беруші бекіткен келесі құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық; физикалық ұшыру кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; тасымалдау, қайта тиеу кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық жаңа және пайдаланылған отынды сақтау, төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеті жөніндегі нұсқаулық) осы тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады.
 13. өтініш беруші бекіткен және жергілікті атқарушы органмен келісілген персоналды және халықты радиациялық апаттан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының көшірмесі. облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) атқарушы органы, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік басқаруды, қадағалауды және бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар – осы тармақ ядролық қондырғыларды пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймалары.
 14. Төтенше жағдайлар кезінде персоналдың іс-әрекеттерін пысықтау жөніндегі авариялық іс-шаралар жүйелері (өтініш беруші бекіткен әдістемелердің көшірмелері, ТЖ кезінде персоналдың іс-әрекеттерін пысықтау бойынша шұғыл дайындықты жүргізу бағдарламалары – осы тармақ тек пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне қолданылады. ядролық қондырғылардың, радиоактивті қалдықтардың қоймаларының.
 15. Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау жүйелері (есепке алу және бақылау жүйесіне жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі) – осы тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтар қоймаларын пайдалану және пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады.
 16. Объектідегі, санитарлық-қорғау аймағындағы және бақылау аймағындағы радиациялық жағдайды объектінің жобасында көзделген барлық жұмыс режимдері үшін қажетті мөлшерде, сондай-ақ жобалық және жобалық негіздегі авариялар кезінде бақылау жүйелері (көшірмелер). мынадай құжаттар: радиациялық жағдайды бағалаумен өтініш беруші бекіткен өндірістік бақылау бағдарламасы; радиациялық бақылауды жүргізу тәртібін бекітетін құжат; радиациялық бақылау өлшеу құралдарын салыстырып тексеру сертификаттары (осы тармақ пайдалану жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады). және ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдаланудан шығару.)
Ядролық материалдарды басқару қызметі

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Радиациялық және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адамдар мен тұлғалардың иерархиясын айқындайтын өтініш берушінің ұйымдық құрылымы (өтініш беруші бекіткен графикалық диаграмманың көшірмесі немесе ұйымдық құрылымның мәтіндік сипаттамасы) – осы тармақтың белсенділігі ең аз маңызды белсенділіктен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқару
 2. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде мәлімделген жұмыстарды орындау үшін қажетті өндірістік-техникалық база – осы тармақ белсенділігі ең аз елеулі белсенділіктен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды. СЭС қорытындысы;
 3. Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын радиациялық қауіпсіздік қызметі (немесе жауапты тұлға); мынадай құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулықтары); бақылаудан төмен бақылау-өлшеу аспаптары мен сәулелену құралдарын салыстырып тексеру сертификаттары – радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулығының көшірмесін ұсыну тек уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқару үшін ғана қажет. маңызды белсенділік
 4. Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау жүйелері (бұйрықтың көшірмесі және нұсқаулықтың көшірмесі)
 5. Ядролық материалдарды физикалық қорғауды қамтамасыз ету жүйелері (жоспардың көшірмесі) – осы тармақ белсенділікпен ең төменгі маңызды белсенділіктен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды.
 6. Экспорттық бақылаудың кәсіпорынішілік жүйесінің бағдарламалары – осы тармақ тек ядролық материалдарды өткізу жөніндегі қызметтің кіші түріне қолданылады.
 7. Өтініш беруші бекіткен әкімшілік құжаттар (физикалық ұшыру кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиеу және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; жарияланған жұмыс кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеті жөніндегі нұсқаулықтар Өтініш беруші бекіткен персоналды және халықты радиациялық апаттан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары; мәлімделген қызметті жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік сапасын қамтамасыз ету бағдарламалары; мәлімделген жұмыстарды орындаудың технологиялық регламенті; жұмыстың негізгі әдістерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шектері мен шарттарын анықтайды
 8. Өтініш беруші персоналының әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен персоналды жеке дозиметриялық бақылауға жасалған шарт туралы ақпаратты қамтитын немесе оның болуы жағдайында жеке дозиметриялық бақылау қызметі: бақылау және жеке дозиметриялық бақылау қызметі туралы ереженің көшірмесі; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу рәсімдерінің көшірмелері; түгендеу актілерінен үзінді көшірмелер; зертхана;сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты салыстырып тексеру сертификаттарының көшірмелері;дозиметриялық өлшемдердің жеке карточкаларының көшірмелері;жеке дозалар тізілімінің көшірмесі – осы тармақ белсенділігі ең аз маңызды белсенділіктен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды.
 9. Тиісті білімі, дайындығы бар және мәлімделген жұмыстарды орындауға рұқсат етілген мамандардың білікті персоналы – бұл тармақ белсенділігі ең аз маңызды белсенділіктен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды.
 10. Меншік құқығындағы радиоактивті қалдықтарды сақтау объектілері – СЭС қорытындысы – осы тармақ белсенділік деңгейі ең төмен деңгейден төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды.
 11. Қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарттары Мемлекеттiк мекемелер үшiн шарт жасасу талап етiлмейдi және осы тармақ уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидтiк көздердiң қызметiнiң ең төмен мәнiнен төмен басқаруына қолданылмайды.
 12. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілердің меншік иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары – осы тармақ белсенділік деңгейі ең төмен мәннен төмен уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқаруға қолданылмайды.
 13. Міндетті экологиялық сақтандыру шарттары – осы тармақ белсенділіктің ең аз елеулі мөлшерінен төмен белсенділігі бар уран, торий және плутоний изотоптары бар радионуклидті көздерді басқару жөніндегі қызметке қолданылмайды.
Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылармен және қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызмет

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде мәлімделген жұмысты орындау үшін қажетті мамандандырылған үй-жайлар (егер өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында және радиоактивті заттарды, құрылғыларды өткізу жөніндегі қызметтің кіші түрі бойынша жұмыстарды орындайтын болса, осы тармақ талап етілмейді) және құрамында радиоактивті заттар бар қондырғылар)
 2. Тиісті білімі, мәлімделген жұмыс бойынша дайындығы бар және мәлімделген жұмысты орындауға жіберілген мамандар мен техникалық қызметкерлердің білікті құрамы (егер өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында және қызметтің кіші түрі үшін жұмыстарды орындайтын болса, осы тармақ талап етілмейді). радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды өткізу)
 3. Радиациялық қауіпсіздік қызметі (немесе жауапты тұлға) және радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды есепке алу және сақтау жүйелері (келесі құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулықтары); радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды есепке алуға және бақылауға жауапты адамды тағайындау)
 4. Жұмыс орындарында өндірістік радиациялық бақылауды қамтамасыз ету (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсетуге шарт; немесе өзінің радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда: радиациялық бақылау жоспары және радиациялық бақылаудың соңғы хаттамасы; радиациялық бақылау құрылғыларын тексеру куәліктерінің көшірмелері – (өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында және радиоактивті заттарды өткізу жөніндегі қызметтің кіші түрлері бойынша жұмыстарды жүзеге асырған жағдайда, осы тармақ талап етілмейді); құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғылар)
 5. шектеулер мен еңбек жағдайлары; жеке құрамды және халықты радиациялық апаттан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары; иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау жөніндегі нұсқаулық ( персоналды және халықты радиациялық апаттан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары радиациялық қауіпсіздіктің I және II санаттағы объектілері үшін ғана ұсынылуы тиіс
 6. Өтініш беруші персоналының әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен персоналды жеке дозиметриялық бақылауға жасалған шарт туралы ақпаратты қамтитын немесе оның болуы жағдайында жеке дозиметриялық бақылау қызметі: бақылау және жеке дозиметриялық бақылау қызметі туралы ереженің көшірмесі; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу рәсімдерінің көшірмелері; түгендеу актілерінен үзінді көшірмелер; зертхана;сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты салыстырып тексеру сертификаттарының көшірмелері;дозиметриялық өлшемдердің жеке карточкаларының көшірмелері;жеке дозалар тізілімінің көшірмесі (осы тармақ радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды өткізу жөніндегі қызметтің кіші түріне талап етілмейді)
 7. Кәсіпорынішілік экспорттық бақылау жүйесінің бағдарламалары (егер мәлімделген қызмет Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерге уран өңдеу өнімдерін өткізу жөніндегі жұмыстарды қамтыса, осы тармақ табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу жөніндегі кіші түрлерге ғана қолданылады)
 8. Сәулелік сәулелерді калибрлеуге және иондаушы сәулелену көздерінің жұмыс сапасын бақылауға жауапты медициналық физиктер (келесі құжаттардың көшірмелері: сәулелерді калибрлеу және сапаны бақылау бойынша медициналық физиктердің арнайы даярлығы туралы дипломдар мен құжаттар; сәулелік терапия бөлімшесінің сапасын бақылау бағдарламасы және сәулені калибрлеудің және сапасын бақылаудың соңғы хаттамасы; сәулені калибрлеу және сапаны бақылау үшін пайдаланылатын аспаптарға арналған калибрлеу сертификаттары) – осы тармақ тек құрамында радиоактивті заттар бар медициналық мақсаттағы бұйымдар мен қондырғыларды пайдалану жөніндегі жұмыстарға қолданылады
 9. Меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі радиоактивті заттарды, құрылғылар мен қондырғыларды сақтау қоймалары – СЭС қорытындысы (радиактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды сақтау қызметінің кіші түрі үшін өзінің жеке қоймасы болуы талап етіледі) объект; егер радиоактивті заттары бар құрылғылар аралық немесе уақытша бөлек сақтауды қажет етпесе және пайдалану және қайта зарядтау кезінде жұмыс орнында тұрақты орналасқан болса, онда бұл тармақ талап етілмейді)
 10. Құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі құжаттама (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсетуге арналған шарт; немесе сіздің жеке техникіңіз болса. құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу; техниктердің біліктілік құрамы туралы ақпаратты қамтитын ақпарат нысаны) – осы тармақ тек құрамында радиоактивті заттар бар медициналық мақсаттағы бұйымдар мен қондырғыларды, радиоизотопты скринингтік жабдықты пайдалану жөніндегі жұмыстарға қолданылады.
 11. Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылармен және қондырғылармен жұмыс істеу құқығына арналған ақпараттық карта – СЭС (осы тармақ радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды өткізу жөніндегі қызметтің кіші түрі үшін талап етілмейді)
 12. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды тасымалдауға лицензиялар (лицензия туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны немесе тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсетуге арналған шарт туралы мәліметтерді қамтитын мәліметтер нысаны атом энергиясын пайдалану саласы (осы тармақ радиоактивті заттарды тасымалдау жөніндегі операцияны, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды, егер мәлімделген қызметке кіретін болса) орындауды талап етеді)
 13. қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары (мемлекеттік мекемелер үшін шарт жасасу талап етілмейді)
 14. қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары – (осы тармақты толтыру құрамында радиоактивті заттар бар өнеркәсіптік құрылғылар мен қондырғылар үшін қажет)
Иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды өңдеу бойынша қызмет

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде мәлімделген жұмысты орындау үшін қажетті мамандандырылған үй-жайлар – СЭС қорытындысы (өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында жұмысты орындаған жағдайда осы тармақ талап етілмейді)
 2. Радиациялық қауіпсіздік қызметі (немесе жауапты тұлға) және иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғыларды есепке алу және сақтау жүйелері (қызмет немесе жауапты тұлға туралы мәліметтер бар; мынадай құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе лауазымдық нұсқаулық); жауапты тұлға); иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды есепке алу мен бақылауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық
 3. Жұмыс орындарында өнеркәсіптік радиациялық бақылауды қамтамасыз ету (атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсету шарты туралы мәліметтерді қамтитын немесе: өзінің радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда : келесі құжаттардың көшірмелері: радиациялық бақылау жоспары; радиациялық бақылау хаттамасы, радиациялық бақылау құралдарын калибрлеу сертификаттары
 4. Өтініш беруші бекіткен әкімшілік құжаттар (келесі құжаттардың көшірмелері: мәлімделген жұмысты орындау кезіндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық; иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды түгендеу актісінен үзінділер немесе иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғылар болмаған жағдайда өтініш беруші иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды сатып алғаннан кейін иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғыларды түгендеу актісінен үзінді көшірменің көшірмесін өтініш берушінің балансында ұсыну туралы кепілдік хат; жұмыстың негізгі әдістерін, операцияларды орындаудың дәйекті тәртібін, жұмыстың шектері мен шарттарын айқындайтын ұсынылатын жұмыс; иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау жөніндегі нұсқаулық
 5. Өтініш берушінің радиациялық қауіпті жұмыстарға жіберілген персоналының әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері (атом энергиясын пайдалану саласында немесе тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен персоналды жеке дозиметриялық бақылауға арналған шарт туралы мәліметтерді қамтитын) жеке дозиметриялық бақылау қызметі болған жағдайда: жеке дозиметриялық бақылау қызметін құру туралы бұйрық пен ереженің көшірмелері; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу рәсімдерінің көшірмелері; зертханалық тізімдемеден үзінді көшірмелер, сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты калибрлеу туралы сертификаттардың көшірмелері; дозиметриялық өлшемдердің жеке карточкаларының көшірмелері, жеке дозаларды есепке алу журналының көшірмелері
 6. Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғылардың пайдалану параметрлерін бақылау (сапаны бақылау) жөніндегі құжаттама – құрылғының пайдалану параметрлерін (сапаны бақылау) немесе теңгерімде иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғылар болмаған жағдайда бақылау жөніндегі хаттаманың көшірмесі. өтініш берушінің парағы, өтініш беруші иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды сатып алғаннан кейін құрылғының пайдалану параметрлерін бақылауды (сапаны бақылауды) жүзеге асыратын хаттаманың көшірмесін беру туралы кепілдік хат (осы тармақ тек иондаушы сәуле шығарудағы жұмыстарға қолданылады). иондаушы сәулеленуді тудыратын медициналық бұйымдар мен қондырғыларды өндіру және пайдалану
 7. Персонал мен пациенттерге арналған жеке қорғаныс құралдары (осы тармақ тек иондаушы сәулеленуді тудыратын медициналық бұйымдар мен қондырғыларды пайдалану бойынша жұмыстарға қолданылады.
 8. Тиісті білімі, дайындығы және мәлімделген жұмыстарды орындауға рұқсаты бар мамандар мен техникалық қызметкерлердің білікті персоналы Атом энергиясын иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі құжаттама немесе жұмыстарды жүзеге асыратын өз техниктері болған жағдайда. иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу: техникалық қызметкерлердің біліктілік құрамы туралы ақпаратты қамтитын ақпарат нысаны (осы тармақ тек қол жүгі мен багажды скринингке, көлікті, материалдарды тексеруге арналған жабдықты пайдалану жөніндегі жұмыстарға қолданылады). заттар,адамды және иондаушы сәулеленуді тудыратын медициналық мақсаттағы бұйымдар мен қондырғыларды жеке тексеру үшін
 9. әрекет етушінің бұйрығымен бекітілген нысан бойынша иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеу құқығына ақпараттық картаның көшірмесін беру туралы кепілдік хат. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы No 261 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) № 11205) өтініш беруші иондаушы сәулеленуді тудыратын құрылғылар мен қондырғыларды сатып алғаннан кейін
 10. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары (мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді)
 11. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары (осы тармақты толтыру иондаушы сәулеленуді тудыратын өнеркәсіптік құрылғылар мен қондырғылар үшін қажет
Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтерді көрсету жөніндегі қызмет

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Мәлімделген жұмыс бойынша тиісті білімі, арнайы даярлығы және жұмыс тәжірибесі (немесе кемінде 1 ай тағылымдамасы) бар және мәлімделген жұмысты орындауға жіберілген техниктердің білікті персоналы
 2. көзделген қызмет түрлері туралы түсіндірме жазба ( өтініш беруші немесе лицензиат жұмыс істейтін құрылғылардың, қондырғылардың, материалдардың, заттардың ұсынылатын түрлерінің тізбесі
 3. Радиациялық қауіпсіздік қызметі (немесе жауапты тұлға) (келесі құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулық); радиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысын тағайындау туралы бұйрық; радиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысын тағайындау туралы бұйрық; қызмет немесе жауапты тұлға туралы мәліметтер) – берілген тармақ персоналды жеке дозиметриялық бақылау бойынша қызметтің кіші түріне қолданылмайды.
 4. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтар – осы тармақ тек: құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырғыларға, оның ішінде медициналық құрылғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, демонтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу жөніндегі кіші қызмет түрлеріне ғана қолданылады; иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмысының сапасын бақылау
 5. жеке дозалар тізілімі – осы тармақ құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылар мен қондырғыларға, оның ішінде медициналық құрылғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, демонтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу жөніндегі кіші қызмет түрлеріне ғана қолданылады; иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғылардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмысының сапасын бақылау
 6. Әрбір параметр бойынша сынау түрлері мен әдістерін, қолданылатын аспаптарды, сынақтарды өткізу жиілігін сипаттайтын сынақ сынақтарын жүргізуге арналған бағдарламалар (әрбір параметр бойынша тексерілетін негізгі параметрлердің сипаттамасымен өтініш беруші бекіткен сынақ бағдарламасының көшірмесі Медициналық рентген аппаратурасының пайдалану параметрлерінің мониторингін жүргізуге қойылатын талаптарға сәйкес келетін рентген аппаратының түрі, бейнелеу жүйелері және оларды бағалау шарттары, қолданылатын көмекші жабдық – осы тармақ тек медициналық рентгендік аппаратураның сапасын бақылау жөніндегі кіші қызмет түрлеріне қолданылады. иондаушы сәулелену көздерін, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын құрылғыларды, жабдықтарды, қондырғыларды пайдалану
 7. Өлшеу құралдары, бақылау аспаптары, көмекші материалдар мен жабдықтар туралы мәліметтерді, 9-қосымшаға сәйкес ақпараттық нысанның 1-бағанында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін қамтитын мәлімделген жұмысты орындау үшін қажетті өлшеу құралдары, бақылау құралдары, көмекші материалдар мен жабдықтар. біліктілік талаптарына және құжаттар тізбесіне; өлшеу құралдары мен бақылау құрылғыларын салыстырып тексеру куәліктерінің көшірмелері – осы тармақ иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе медициналық құрылғыларды қоса алғанда, құрылғылар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, демонтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу жөніндегі қызметтің кіші түрлері үшін талап етілмейді. иондаушы сәулеленуді тудырады
 8. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде мәлімделген жұмыстарды орындауға арналған мамандандырылған үй-жайлар, зертханалар – СЭС қорытындысы – осы тармақ мыналар бойынша қызметтің кіші түрлеріне ғана қолданылады: өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің құрамын анықтау; персоналды жеке дозиметриялық бақылау
 9. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары – мемлекеттік мекемелер үшін шарт жасасу талап етілмейді және осы тармақ персоналды жеке дозиметриялық бақылау жөніндегі қызметтің кіші түріне қолданылмайды.
Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі іс-шаралар

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде жарияланған жұмысты орындау үшін қажетті мамандандырылған үй-жайлар – СЭС қорытындысы
 2. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызмет немесе жауапты тұлға және радиоактивті қалдықтарды жинауды, сақтауды және жеткізуді ұйымдастыруға жауапты тұлға (келесі құжаттардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулықтары); радиоактивті қалдықтарды жинауды, сақтауды және жеткізуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық; қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын ақпарат нысаны
 3. Жұмыс орындарының, ластанған жабдықтың, өнімдердің, материалдардың, топырақтың, қалдықтардың өндірістік радиациялық мониторингін қамтамасыз ету (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсету шарты туралы мәліметтерді қамтитын немесе: өзінің радиациялық бақылау қызметінің болуы туралы: келесі құжаттарды көшіреді: радиациялық бақылау жүргізу жоспарын; радиациялық бақылау құралдарын салыстырып тексеру туралы куәліктерді
 4. Өтініш беруші бекіткен келесі құжаттардың көшірмелері: болжанатын жұмыстарға радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық; төтенше жағдайлар кезіндегі жеке құрамның іс-әрекеті бойынша нұсқаулықтар; жеке құрамды және халықты радиациялық апаттан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары; радиоактивті қалдықтарды есепке алу журналы; жұмыстың негізгі әдістерін, операцияларды орындаудың дәйекті тәртібін, жұмыстың шектері мен шарттарын, оның ішінде жинау, сұрыптау, сақтауға беру, өңдеу, өңдеу әдістері мен кезеңдерін айқындайтын мәлімделген жұмысты орындаудың технологиялық регламенті, қалдықтарды сақтау, жою, үй-жайларды, жабдықтарды, материалдарды залалсыздандыру
 5. Өтініш беруші персоналының әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері (атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар немесе жеке лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен персоналға жеке дозиметриялық мониторинг жүргізуге жасалған шарт туралы ақпаратты қамтитын) жеке дозиметриялық бақылау қызметі: қызметті құру туралы бұйрықтың және жеке дозиметриялық бақылау қызметі туралы ереженің көшірмелері; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу рәсімдерінің көшірмелері; зертханадан үзінді көшірмелер инвентарлық есептер; сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты калибрлеу туралы куәліктердің көшірмелері; жеке дозиметриялық өлшеу карталарының көшірмелері; жеке дозалар тіркелімінің көшірмесі
 6. Радиоактивті қалдықтарды физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар (осы тармақ радиоактивті қалдықтарды сақтау және орналастыру жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады)
 7. Тиісті білімі, дайындығы бар және мәлімделген жұмысты орындауға рұқсат етілген техниктер мен жұмысшылардың білікті персоналы (жұмысшылардың болуы қызметтің барлық кіші түрлері үшін қажет, техниктердің болуы тек қызметтің кіші түрі үшін үй-жайларды, жабдықтарды және материалдарды залалсыздандыру (радиактивті ластанудан тазарту).
 8. Меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймалары – СЭС қорытындысы (осы тармақ сақтау және көму жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады)
 9. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары
 10. қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары (осы тармақ радиоактивті қалдықтарды сақтау және орналастыру жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады)
Қазақстан Республикасының аумағында ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды тасымалдауды қоса алғанда, транзиттік қызмет

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Тиісті білімі, дайындығы бар және мәлімделген қызметті жүзеге асыруға рұқсат етілген мамандар мен техникалық қызметкерлердің білікті құрамы
 2. Қызмет немесе радиациялық қауіпсіздік жөніндегі жауапты тұлға (радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереженің көшірмесі (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулығы); сәйкес қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны)
 3. Жұмыс орындарында өндірістік радиациялық бақылауды қамтамасыз ету (радиациялық бақылауды жүргізу жоспарының көшірмесі; радиациялық бақылау құрылғыларын салыстырып тексеру туралы куәліктердің көшірмелері; радиациялық бақылау құралдарын жалға алған жағдайда радиациялық бақылау құрылғысын жалға алу шартының көшірмесі
 4. Өтініш беруші бекіткен әкімшілік құжаттар (келесі құжаттардың көшірмелері: мәлімделген жұмыс кезіндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық; жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиеу және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеті бойынша нұсқаулықтар – радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар. Жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, құю және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздік жаңа және пайдаланылған ядролық отынды тасымалдау кезінде қамтамасыз етіледі.
 5. Өтініш берушінің радиациялық қауіпті жұмыстарға жіберілген персоналының әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері (атом энергиясын пайдалану саласында немесе тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен персоналды жеке дозиметриялық бақылауды жүзеге асыру шарты туралы ақпаратты қамтитын) жеке дозиметриялық бақылау қызметі болған жағдайда: мынадай құжаттардың көшірмелері: жеке дозиметриялық бақылау қызметін құру және регламенттеу туралы бұйрық; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу әдістері; үзінді көшірмелер; зертхананың түгендеу актілерінен; сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты тексеру актісі; дозиметриялық өлшемдердің жеке карточкалары; жеке дозаларды есепке алу журналы)
 6. Тасымалдауға арналған құрылғылардың, қондырғылардың, материалдардың, заттардың, қалдықтардың түрлері, сондай-ақ тасымалдау күтілетін көліктік қаптамалар туралы түсіндірме жазба (өтініш беруші немесе лицензиат тасымалдауды жүзеге асырады, сондай-ақ тасымалдау болжанатын көлік орамы туралы ақпарат – кез келген нысанда түсіндірме жазбаға өтініш беруші немесе лицензиат қол қоюы керек.
 7. Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, радиоизотоптық көздерді, радиоактивті қалдықтарды, радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар құрылғылар мен қондырғыларды тасымалдауға арналған көлік құралы – СЭС қорытындысы
 8. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары
 9. Договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
Бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және ядролық сынақтардың нәтижесінде ластанған басқа да аумақтардағы қызмет

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Полигондағы болжанатын жұмыстар туралы түсіндірме жазба – өтініш беруші немесе лицензиат полигонда орындауға ұсынатын жұмыстардың тізбесі.
 2. Радиациялық қауіпсіздік нұсқаулары
 3. Персоналға әсер ету дозаларын мониторингілеу және есепке алу жүйелері ( атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар немесе жеке тұлғасы болған жағдайда жеке немесе заңды тұлғамен персоналға жеке дозиметриялық бақылау жүргізуге жасалған шарт туралы ақпаратты қамтитын дозиметриялық бақылау қызметі: мынадай құжаттардың көшірмелері: жеке дозиметриялық бақылауды белгілеу және қызметі туралы ереже туралы бұйрық; өлшемдердің бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде куәландырылған және тіркелген өлшеу әдістері; инвентаризация актілерінен үзінді көшірмелер. зертхана; сәулеленудің жеке дозаларын өлшеуге арналған жабдықты тексеру сертификаттары; дозиметриялық өлшемдердің жеке карточкалары; жеке дозалардың тізілімі
 4. жұмыс орнында өндірістік радиациялық бақылауды қамтамасыз ету ( атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар немесе өзінің радиациялық бақылауы болған жағдайда жеке немесе заңды тұлғамен қызмет көрсетуге жасалған шарт туралы мәліметтерді қамтитын қызметі;радиациялық бақылау жоспарының көшірмесі;радиациялық жабдықты бақылауды тексеру куәліктерінің көшірмелері
 5. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары
 6. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызмет немесе жауапты тұлға (радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереженің көшірмесі (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқауы); ​​қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын ақпарат нысаны
 7. Тиісті білімі, дайындығы бар және мәлімделген қызметті жүзеге асыруға рұқсат етілген техниктер мен жұмысшылардың білікті құрамы
Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау жөніндегі іс-шаралар

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Тиісті білімі, дайындығы бар және мәлімделген қызметті жүзеге асыруға рұқсат етілген техниктер мен жұмысшылардың білікті құрамы
 2. Күзет қызметін жүзеге асыруға лицензиялар (осы тармақ ядролық материалдар мен радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады)
 3. Өтініш беруші бекіткен әкімшілік құжаттар (өтініш беруші бекіткен нұсқаулықтардың көшірмелері: радиациялық қауіпсіздік туралы; төтенше жағдайлар кезіндегі персоналдың іс-әрекеті туралы) – осы тармақ ядролық материалдар мен радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қолданылады. заттар
 4. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары
Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі іс-шаралар

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

 1. Меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiзде (теориялық және практикалық сабақтарды өткiзу үшiн қажеттi оқу жабдығы, техникалық құралдар, оқу радиациялық бақылау аспаптары туралы ақпаратты қамтитын) оқытуды (теориялық және практикалық сабақтарды өткiзу үшiн оқу сабақтарын, жабдықтарды, құрылғыларды) өткізуге арналған өндірістік-техникалық база сыныптары, 1-бағанда көрсетілген құжаттардың көшірмелері, осы біліктілік талаптарына 10-қосымшаға сәйкес ақпараттық нысандар және құжаттар тізбесі
 2. Ядролық және/немесе радиациялық қауіпсіздік саласында педагогикалық өтілі, арнайы даярлығы және практикалық жұмыс тәжірибесі бар оқытушылардың біліктілік құрамы (келесі құжаттардың көшірмелері: білімі туралы, арнайы даярлығы (оқыту бағдарламаларын қолданумен) туралы) кемінде үш білімі бар оқытушылар ядролық және/немесе радиациялық қауіпсіздік саласында мамандығы бойынша педагогикалық өтілі, арнайы оқу және практикалық тәжірибесі (еңбек кітапшаларының және/немесе жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен себебі туралы белгісі бар еңбек шартының көшірмелері)
 3. Оқыту бағдарламалары және тыңдаушылардың білімін тексеру (өтініш беруші бекіткен, сағаттар бойынша бөлінген, теориялық және практикалық дайындықты көрсететін, нақты сабақтарды жүргізетін оқытушының аты-жөні көрсетілген оқу бағдарламаларының көшірмелері; білімдерін тексеруге арналған билеттер (тест) көшірмелері студенттер
 4. сапаны қамтамасыз ету бағдарламалары ( өтiнiм берушiнiң өтiнiм берiлетiн қызметтiң сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатының сипаттамасымен, өтiнiм берушiнiң өтiнiш берiлген жұмысты орындау кезiнде бекiткен сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының көшiрмесi, таңдау, рұқсат беру тәртiбi мен тәртiбi жұмысы, оқытушылардың қызметi және олардың бiлiктiлiгiн арттыру, өтiнiш берушiнiң өтiнiш берiлген қызметтi жүзеге асыруда басшылыққа алатын нормативтiк құжаттар тiзбесi, құжаттаманы басқару жүйесi, тыңдаушылардың бiлiмiн бақылау, мәлiмделген қызметте қолданылатын әдiстердiң сапасын қамтамасыз ету тәртiбi

Келісімшарт жасасу немесе кездесуге жазылу үшін ақпарат алыңыз:

Лицензиялау және аттестаттау департаменті (АТР):

+7 (707) 272 20 99

немесе info@kcso.kz электрондық поштасы арқылы

6 + 14 =