Select Page

2022 жылға арналған онлайн, қашықтықтан курстар мен семинарлар кестесі.

(ағымдағы бағалар 20.06.2022 ж.)

Сертификат/сертификат беруден кейін міндетті курстар

Оқу ақысы (1 студент үшін)

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау (жалпы кәсіптік құзыреттер, қайта даярлау қажет емес)

ірі бизнес үшін (72 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең аз топ мөлшері – 5 студент)

230 400 тг.

орта бизнес үшін (40 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең төменгі топ мөлшері – 5 студент)

128 000 тг.

шағын бизнес, оның ішінде микрокәсіпкерлер үшін (24 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең төменгі топ мөлшері – 5 студент)

76 800 тг.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау (специальные профессиональны компетенции, обучение проводится 1 раз в 3 года)

ірі бизнес үшін (40 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең аз топ мөлшері – 5 студент)

128 000 тг.

орта бизнес үшін (24 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең аз топ мөлшері – 5 студент)

76 800 тг.

шағын бизнес, оның ішінде микрокәсіпкерлер үшін (16 академиялық сағат), бетпе-бет курс (ең төменгі топ мөлшері – 5 студент)

51 200 тг.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік, 10-40 AC. сағаттар, онлайн курстар (жұмысшылар құрамы – 10 академиялық сағат / инженерлік-техникалық қызметкерлер – 40 академиялық сағат)

7 000/9 000 тг.

Қайта шығару —  3 500 тг.

Электр қауіпсіздігі, 12-16 AC. сағат (II-III топ / IV-V топ), онлайн курстар

12 000 тг. / 22 000 тг.

Өрт қауіпсіздігі (Өрт-техникалық минимум), 8-12 AC. сағаттар, онлайн курстар

9 500 тг.

Медициналық білімі жоқ адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсету, 8 ак. сағат

25 000 тг.

Дезинфекциялық құралдармен улану, дератизация және дезинсекция кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету, онлайн курс

17 000 тг.

«Радиациялық қауіпсіздік және радиациялық бақылау» курсы, 16 ак. сағат, 2 күн, вебинар

45 000 тг.

«Радиациялық қауіпсіздік және радиациялық бақылау» курсы, 24 ак. сағат, 3 күн, вебинар

67 608 тг.

«Радиациялық қауіпсіздік және радиациялық бақылау» курсы, 36 ак. сағат, 5 күн, вебинар

101 412 тг.

Құрылыс семинарлары

Жер сілкінісіне төзімді құрылыс негіздері, 40 AC. сағат, онлайн курс

37 000 тг.

Жаңа технологияларды қолдану арқылы құрылыстағы геодезиялық жұмыстар, 40 ак. сағат, онлайн курс

37 000 тг.

Құрылыстағы техникалық қадағалау. Заңнамадағы өзгерістер., вебинар, 2 күн

100 000 тг.

Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша семинарлар

Қоршаған ортаны қорғау және экология, 8 ак. сағат

45 000 тг.

2022 жылғы Экологиялық кодекске жаңа түзетулер Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқаруға қойылатын негізгі экологиялық талаптар. Иесіз қауіпті қалдықтар. ҚОӘБ. Қоршаған ортаға эмиссияларды бақылаудың автоматтандырылған жүйесі. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу (ӨСК). Экологиялық аудит, 12 ак. сағат, вебинар

80 000 тг.

Экологиялық заңнамадағы инновациялар. Экологиялық реттеу. Экологиялық реттеу. Кешенді қоршаған ортаны қорғау рұқсаты (CEP), 6 ак. сағат, вебинар

80 000 тг.

«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша тәуекелді бағалау», 6 ак. сағат, вебинар

120 000 тг.

МӘМС әзірлеу және енгізу. ҚР СТ. Міндетті талаптар.,6 ак. сағат, вебинар

80 000 тг.

Дезинфекторларды даярлау/қайта даярлау, 12-25 ак. сағаттар, онлайн курстар

22 500/31 600 тг.

Толық ақпаратты оқу орталығының менеджерінен телефон арқылы ала аласыз:

Тараник Дмитрий
+7 (727) 272 20 91, +7 (707) 272 20 99

немесе электрондық пошта арқылы: d_taranik@kcso.kz

4 + 10 =