БЕКІТУ

                                                        Жетекші

________________________________

бастап «____» ______________ 20__ ж.

№________


БУЛЬДОЗЕРЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ

 

1. ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

1.1. Байланысты немесе байланысты жұмыстарды орындамас бұрын, қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарымен танысу керек.

1.2. Жұмысқа тек 18 жасқа толған, тиісті дайындықтан өткен және жүргізушінің кәсіби дағдысы бар ер адамдар жіберіледі.

1.3. Өзіндік жұмысқа қабылданар алдында:

– Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі белгілеген тәртіппен жұмысқа жарамды деп тану үшін міндетті алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді (еңбекке орналасу кезінде) медициналық тексеруден (қараулардан) өту;

– жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйрету, еңбекті қорғау бойынша брифинг, жұмыс орнында тағылымдамадан өту және еңбекті қорғау талаптары бойынша білімдерін тексеру.

1.4. Жүргізушілер жұмыс сипатына байланысты қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз ету үшін еңбек қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті: