Ядролық объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестациялауға дайындық

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 20 қаңтардағы No 12 («Ядролық объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау қағидаларын бекіту туралы») бұйрығына сәйкес, ядролық немесе радиациялық қондырғы жұмысқа кіріспес бұрын уәкілетті органда (Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті (ҚР Атомдық және энергетикалық қадағалау комитеті)) аккредиттеуден өтуі МІНДЕТТІ.

Сертификаттаудың 4 түрі бар:

 • Бастапқы (жұмысқа қабылдау кезінде, қызметкер лауазымға тағайындалғаннан кейін бір ай ішінде жүзеге асырылады) Мерзімді (үш жылда бір рет өткізіледі) Кезектен тыс (оқиғалар немесе талаптар бұзылған жағдайда жүргізіледі) Қайта аттестаттау (алған жағдайда теріс нәтиже)

Сертификаттау дегеніміз не және міндетті сертификаттауға кімдер жатады?

МІНДЕТТІ сертификаттауға жатады: 

1) лауазымдық міндеттеріне атом энергиясын пайдалану саласындағы қызмет процесінде қондырғыны тікелей басқару, ядролық, радиациялық, ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кіретін мамандар;

2) міндеттеріне ядролық, радиациялық және ядролық қауіпсіздікті бақылауды, ядролық материалдарды, иондаушы сәулелену көздерін, радиоактивті қалдықтарды есепке алу мен бақылауды жүзеге асыру кіретін ядролық қондырғының персоналы;

3) міндеттеріне радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау кіретін радиациялық, электрофизикалық қондырғының персоналы.

Сертификаттау қалай жүргізіледі?

Аттестаттау уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде тестілеу және әңгімелесу арқылы жүзеге асырылады. Аттестаттауға өтініш egov.kz порталы арқылы жеке тұлғаның (операциялық ұйымның қызметкері) ЭЦҚ пайдалана отырып беріледі. ҚЫЗМЕТ тегін көрсетіледі. Қызметті жеткізу мерзімі 10 жұмыс күніне дейін. 

 • Тестілеу – уәкілетті органға электронды тест тапсыру. Тесттер операциялық ұйым қызметінің ерекшеліктерін, лауазымдық нұсқаулықтарды ескере отырып дайындалады. Тестте 50 сұрақ бар, оларды шешуге 75 минут беріледі. Өту ұпайы дұрыс жауаптардың 70% құрайды.
 • Әңгімелесу ядролық материалдармен жұмыс істейтін ядролық немесе радиациялық объектінің бірінші басшысына, оның өндіріс (өндірістік-техникалық мәселелер) жөніндегі орынбасарына, ядролық немесе радиациялық объектінің бас инженеріне, қызметтің (бөлімшенің, бөлімшенің) басшысына жүргізіледі. ядролық және (немесе) радиациялық қауiпсiздiк департаментi, бөлiмi, радиациялық қауiпсiздiктi бақылауға жауапты адам үшiн. Әңгімелесу 10 сұрақтан тұрады (тест сұрақтарының тізбесі бойынша). Сұрақтарға жауаптар – НАҚТЫ ТҰРЫМДАРДЫ білдіреді (Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес).

  Ядролық қондырғыларда жұмыс істейтін персоналды сынау көрсеткіштері

  п/п

  Сертификатталған тұлғалардың санаттары

  Сұрақтар саны

  Тестілеу уақыты, минут

  Шекті деңгей, %

  Лауазымдық міндеттеріне кіретін мамандар:

  1.

  Атом станциясын тікелей бақылау

  50

  75

  70

  2.

  Сәулеленуді және (немесе) электрофизикалық қондырғыны тікелей бақылау

  50

  75

  70

  3.

  Электрофизикалық қондырғыны тікелей басқару

  50

  75

  70

  4.

  Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

  50

  75

  70

  5.

  Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

  50

  75

  70

  6.

  Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

  50

  75

  70

  Лауазымдық міндеттеріне мыналар кіретін ядролық қондырғы персоналы:

  7.

  Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  8.

  Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  9.

  Иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  10.

  Радиоактивті қалдықтарды есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  11.

  Ядролық қондырғыны және ядролық материалдарды физикалық қорғауды қамтамасыз ету

  50

  75

  70

  Лауазымдық міндеттеріне мыналар кіретін радиациялық қондырғы персоналы:

  12.

  Медициналық гамма-терапиялық құралдарды пайдалану кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  13.

  Радиоизотопты диагностика немесе терапия кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  14.

  Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  15.

  Уран кеніштеріндегі радиациялық қауіпсіздік мониторингі

  50

  75

  70

  16.

  Ақауларды анықтау кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  17.

  Спектрометрлерді, анализаторларды, датчиктерді, метрлерді пайдалану кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  18.

  Басқа жұмыстар кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  19.

  Иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  20.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, ақауларды анықтау кезінде иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  21.

  Медициналық гамма-терапиялық құралдарды пайдалану кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  22.

  Радиоизотопты диагностика немесе терапия кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  23.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, спектрометрлерді, анализаторларды, датчиктерді, өлшеуіштерді пайдалану кезіндегі есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  24.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулеленудің басқа көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  25.

  Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды тасымалдау кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  Электрофизикалық қондырғының персоналы, олардың лауазымдық міндеттеріне мыналар кіреді:

  26.

  Медициналық рентгендік диагностикалық немесе емдік жабдықты пайдалану кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  27.

  Ақауларды анықтау кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  28.

  Басқа жұмыстар кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  29.

  Иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  30.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, ақауларды анықтау кезінде иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  31.

  Медициналық рентгендік диагностикалық немесе емдік аппаратураны, желілік үдеткіштерді пайдалану кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  32.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулеленудің басқа көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  Радиациялық және электрофизикалық қондырғылардың персоналы, олардың міндеттеріне:

  33.

  Радиоизотопты диагностика немесе терапия кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау, медициналық рентгендік диагностикалық немесе емдік жабдықты, сызықтық үдеткіштерді пайдалану

  50

  75

  70

  34.

  Ақауларды анықтау кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  35.

  Басқа жұмыстар кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау

  50

  75

  70

  36.

  Иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  37.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, ақауларды анықтау кезінде иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  38.

  Радиоизотопты диагностика немесе терапия кезінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулелену көздерін есепке алу және бақылау, медициналық рентгендік диагностикалық немесе емдік жабдықты, сызықтық үдеткіштерді пайдалану

  50

  75

  70

  39.

  Радиациялық қауіпсіздікті бақылау, иондаушы сәулеленудің басқа көздерін есепке алу және бақылау

  50

  75

  70

  «Ядролық объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
  1. Көрсетілетін қызметті берушінің ( уәкілетті органның ) атауы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Ядролық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
  2. Мемлекеттік қызметтерді көрсету жолдары Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру «электрондық үкіметтің» www.egov.​kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
  3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімі 10 (он) жұмыс күні ішінде.
  Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттардың толықтығы мен негізділігін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық еместігі және (немесе) олардың қолданылу мерзімінің өту фактісі анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тарту береді.
  4. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны Электрондық (толық автоматтандырылған).
  5. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі Атом объектiлерiнде жұмыс iстейтiн персоналды аттестаттау туралы куәлiк, көрсетiлетiн қызметтi алушының оның бiлiктiлiгi мен атқаратын лауазымының кәсiптiк даярлығының деңгейiне сәйкес келмеуі туралы комиссияның қорытындысы немесе жағдайларда мемлекеттiк қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелдi жауап. және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген негіздер бойынша. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық.
  6. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
  7. «Электрондық үкімет» веб-порталының және көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі 1) көрсетілетін қызметті беруші ( уәкілетті орган, ҚАЕНК) – демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліспен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін; 2) портал ( egov.kz) – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері хабарласқанда, құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кезінде). келесі жұмыс күні шығарылады).
  8. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі 1) өтініш; 2) тағайындау туралы бұйрықтың электрондық көшірмесі; 3) атқарылуы лауазымға жүктелген функциялардың нақты тізбесін қамтитын жұмыс беруші актінің электрондық көшірмесі. Көрсетілетін қызметті беруші жеке басты куәландыратын құжаттар туралы ақпаратты «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы «жеке кабинетке» мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
  9. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер 1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігін анықтау; 2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің бұйрықпен бекітілген Ядролық объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттаудан өткізу қағидаларының талаптарына сәйкес келмеуі.  Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 20 қаңтардағы No 12 (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде No 13468 болып тіркелген); 3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты белгілі бір мемлекеттік қызметті алуды талап ететін қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болса; 4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген шешімі болса, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылады.
  10. Мемлекеттік қызметтерді көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтер 1) мемлекеттік қызметтерді көрсету орындарының мекенжайлары: мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында – www.​gov.​kz, «Қызметтер» кіші бөлімінде «Энергетика министрлігі» бөлімінде; порталы 2) көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы болған жағдайда мемлекеттік қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар; 3) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар; 4) портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде нашар көретін адамдарға арналған нұсқасы қолжетімді; 5) мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметтерінің байланыс телефондары мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында – www. ​gov.​kz, «Энергетика министрлігі» бөлімінде «Қызметтер» кіші бөлімінде. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

  Сізге аккредитацияға дайындалуға қалай көмектесе аламыз?

  Біздің компанияның қарамағында үлкен жұмыс тәжірибесі бар (оның ішінде жұмыс тәжірибесі) жоғары білікті кадрлар (5-тен астам оқытушы – радиациялық қауіпсіздік; физикалық қорғау; сәулелену көздері мен ядролық материалдардың көздерін есепке алу; электрофизикалық қондырғыларды (соның ішінде медициналық) пайдалану KAENK-те).

  Сонымен қатар, мамандандырылған платформа (LMS – қашықтан оқыту жүйесі, авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 2022 жылғы 9 наурыздағы № 24226 енгізу туралы куәлік), оның негізінде теориялық және практикалық оқыту мүмкін ( NLA бекітілген сәйкес тестілеу).

  Алдын ала кезең (ағымдағы білім мен дайындықты бағалау үшін) LMS бойынша сынақ тестілеуін өткізу болып табылады. Сынақ сынағы толығымен тегін.

  ТӘУЕЛСІЗ ОҚУ

  Сіздің өтінішіңіз негізінде біз сізге 10 жұмыс күні ішінде ҚОЖ жүйесіне қол жеткізуді қамтамасыз етеміз. ҚОЖ бар:

  • Дағдыларды практикалық дамытуға және материалдарды бекітуге арналған тест және емтихан сұрақтары (бағыттарға сәйкес);
  • Нормативтік-құқықтық базаға қолжетімділік (қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілер);
  • Интерактивті дәрістер (аттестаттау мәселелері, құқықтық актілер, заңдар, нормативтік құқықтық актілер бойынша).

  Бұл формат уәкілетті органда ТЕСТ ӨТКІЗУГЕ ТӘУЕЛСІЗ ДАЙЫНДАЛУДЫ білдіреді. 

  Бұл қызметтің құны

  55 000 тг.

  обучение_СДО

  ЖШС ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ

  Аттестаттау уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде тестілеу және әңгімелесу арқылы жүзеге асырылады. Аттестаттауға өтініш egov.kz порталы арқылы жеке тұлғаның (операциялық ұйымның қызметкері) ЭЦҚ пайдалана отырып беріледі. ҚЫЗМЕТ тегін көрсетіледі. Қызметті жеткізу мерзімі 10 жұмыс күніне дейін.

  • Тестілеу – уәкілетті органға электронды тест тапсыру. Тесттер операциялық ұйым қызметінің ерекшеліктерін, лауазымдық нұсқаулықтарды ескере отырып дайындалады. Тестте 50 сұрақ бар, оларды шешуге 75 минут беріледі. Өту ұпайы дұрыс жауаптардың 70% құрайды.
  • Әңгімелесу ядролық материалдармен жұмыс істейтін ядролық немесе радиациялық объектінің бірінші басшысына, оның өндіріс (өндірістік-техникалық мәселелер) жөніндегі орынбасарына, ядролық немесе радиациялық объектінің бас инженеріне, қызметтің (бөлімшенің, бөлімшенің) басшысына жүргізіледі. ядролық және (немесе) радиациялық қауiпсiздiк департаментi, бөлiмi, радиациялық қауiпсiздiктi бақылауға жауапты адам үшiн. Әңгімелесу 10 сұрақтан тұрады (тест сұрақтарының тізбесі бойынша). Сұрақтарға жауаптар – НАҚТЫ ТҰРЫМДАРДЫ білдіреді (Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес). Мұғаліммен жұмыс істеуге 3 жұмыс күні беріледі.

  Бұл қызметтің құны

  тыңдаушыға 280 000 тг. құрайды. 

  Көлік және іссапар шығындары бөлек есептеледі. Ең аз топ саны – 5 студент.

  Оқу орталығының менеджеріне қоңырау шалу арқылы толығырақ кеңес алуға немесе қызметке тапсырыс беруге болады:

  +7 (707) 272 20 99

  немесе d_taranik@kcso.kz электрондық поштасы арқылы

  8 + 6 =