БЕКІТУ

Жетекші

________________________________

бастап «____» ______________ 20__ ж.

№________


ЖОЛ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

 

1. ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

1.1. Байланысты немесе байланысты жұмыстарды орындамас бұрын, қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарымен танысу керек.

1.2. Жұмысқа тиісті дайындықтан өткен, кәсіби дағдылары бар және осы кәсіпке жасы мен жынысы бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ жол жұмысшылары жіберіледі. 1.3. Өзіндік жұмысқа қабылданар алдында:

– Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі белгілеген тәртіппен жұмысқа жарамды деп тану үшін міндетті алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді (еңбекке орналасу кезінде) медициналық тексеруден (қараулардан) өту;

– жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйрету, еңбекті қорғау бойынша брифинг.

1.4. Жол жұмысшылары жұмыс сипатына байланысты қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз ету үшін еңбек қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті: