Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымына байланысты қызметті лицензиялау

Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

  1. Меншік құқығындағы қызметтік үй-жайлар немесе жұмыс істейтін персоналды орналастырудың өзге де заңды негіздері – СЭС қорытындысы
  2. Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келетін прекурсорларды әзірлеуге, өндіруге, қайта өңдеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, таратуға, өткізуге, пайдалануға, жоюға арналған меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі өндірістік-техникалық база өнеркәсіптік қауіпсіздік саласы – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның прекурсорлардың айналымына байланысты қызметті жүзеге асыру кезіндегі қорытындысы
  3. Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайларды техникалық нығайту талаптарына сәйкес келетін, меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiзде есiрткi және (немесе) психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған арнайы жабдықталған үй-жайлар. , прекурсорлар «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес – Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың айналысы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесінің келісу хаты. заңды тұлғаның қызмет орны бойынша заттар мен прекурсорлар
  4. «Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес есірткі құралдарымен және прекурсорлармен жұмыс істеуге белгіленген тәртіппен рұқсаты бар қызметкерлер мен теріс пайдалану» – белгілері бар қызметкерлердің тізімі: 1 ) қызметкерлерді тиісті тексеру бойынша ішкі істер органдары; 2) наркологиялық және жүйке-психиатриялық диспансерлердің қызметкерлерінің арасында нашақорлық, уытқұмарлық, созылмалы алкоголизм ауруларымен ауыратын адамдардың жоқтығы, сондай-ақ олардың арасында кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға жарамсыз деп танылған адамдардың жоқтығы туралы қорытындысы және жоғары қауіп көзімен байланысты әрекеттер
  5. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған үй-жайларды күзету
Денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет (денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарын, психотроптық заттарды өндіруге, тасымалдауға, сатып алуға, сақтауға, таратуға, өткізуге, пайдалануға, жоюға байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде заттар мен прекурсорлар)

Лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары (барлығы)

 

 

  1. Меншік құқығындағы қызметтік үй-жайлар немесе жұмыс істейтін персоналды орналастырудың өзге де заңды негіздері – СЭС қорытындысы
  2. Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келетін прекурсорларды әзірлеуге, өндіруге, қайта өңдеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, таратуға, өткізуге, пайдалануға, жоюға арналған меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі өндірістік-техникалық база өнеркәсіптік қауіпсіздік саласы – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның прекурсорлардың айналымына байланысты қызметті жүзеге асыру кезіндегі қорытындысы
  3. Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайларды техникалық нығайту талаптарына сәйкес келетін, меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiзде есiрткi және (немесе) психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған арнайы жабдықталған үй-жайлар. , прекурсорлар «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес – Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың айналысы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесінің келісу хаты. заңды тұлғаның қызмет орны бойынша заттар мен прекурсорлар
  4. «Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес есірткі құралдарымен және прекурсорлармен жұмыс істеуге белгіленген тәртіппен рұқсаты бар қызметкерлер мен теріс пайдалану» – белгілері бар қызметкерлердің тізімі: 1 ) қызметкерлерді тиісті тексеру бойынша ішкі істер органдары; 2) наркологиялық және жүйке-психиатриялық диспансерлердің қызметкерлерінің арасында нашақорлық, уытқұмарлық, созылмалы алкоголизм ауруларымен ауыратын адамдардың жоқтығы, сондай-ақ олардың арасында кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға жарамсыз деп танылған адамдардың жоқтығы туралы қорытындысы және жоғары қауіп көзімен байланысты әрекеттер
  5. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған үй-жайларды күзету

Келісімшарт жасасу немесе кездесуге жазылу үшін ақпарат алыңыз:

Лицензиялау және аттестаттау департаменті (АТР):

+7 (707) 272 20 99

немесе info@kcso.kz электрондық поштасы арқылы

7 + 7 =