Өнеркәсіп саласында лицензия алу

Келесі қызмет түрлерімен айналысу үшін лицензия қажет:

 

 • Қатты пайдалы қазбаларды өндіру (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда).
 • Ашық және жерасты әдістермен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және игеру.
 • Кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу.
 • Тау-кен жұмыстарына арналған жару өндірісі.
 • Шахталар мен шахталарды жабу үшін жою жұмыстары.
 • Ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу, жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеу, ұңғыма көтергішті орнату.
 • Ұңғымаларды жөндеуден кейінгі сынақтар.
 • Ұңғымаларды шаю, цементтеу, сынау және игеру.
 • Химиялық өндірісті пайдалану.

Лицензия алу туралы жасалған шарт бойынша қызметтерді көрсету тәртібі:

 • Заңды тұлғаның ағымдағы жай-күйі және оның лицензия алу үшін белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ақпарат негізінде қызметтің нақты түрін лицензиялау және лицензия алудың күрделілігін қорытындылау үдерісі бойынша консультация беру;
 • Төлем кестесін және шығындар есебін әзірлеу;
 • Лицензиялау бойынша консультациялық қызмет көрсетуге шарт жасасу;
 • Лицензиялаушы мемлекеттік органға ұсыну үшін тиісті түрде дайындалған құжаттар пакетін дайындау;
 • Лицензиар органда дайын лицензия алу процесін үйлестіру.

Барлық қызметтер шартта белгіленген мерзімде қатаң түрде көрсетіледі.

Біз лицензия алу үшін толық сүйемелдеуді ұсынамыз!

Өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі

Біліктілік талаптары мыналарды қамтиды:
Қол жетімділік: Біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар Ескерту
Тау-кен және химия өнеркәсібін пайдалану жөніндегі қызметке
1 қызметтің (жұмыстардың) лицензияланатын түрлері мен кіші түрлерін жүзеге асырудың технологиялық регламенті заңды тұлғалар үшін өтініш берушінің немесе оны алмастыратын тұлғаның мөрімен және қолымен, жеке тұлғалар үшін өтініш берушінің қолымен куәландырылған лицензияланатын түрін және қызметтің (жұмыстардың) кіші түрлерін орындау технологиясын сипаттайтын технологиялық регламент
меншiк құқығындағы немесе өзге де заңды негiздегi өндiрiстiк база (ғимараттар, үй-жайлар), олар қызметтiң мәлiмделген кiшi түрлерiне сәйкес жабдықталуы тиiс, оның iшiнде: жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жерi); егер басқа заңды негізде болса, шарттың нөмірі және шартқа қол қойылған күні; шарт жасалған ұйымның атауы; осы өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесіне қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны Жылжымайтын мүлік тізілімінің «Мемлекеттік деректер қоры» ақпараттық жүйесінен алу. Басқа заңды негіздер болған жағдайда растайтын құжаттардың көшірмесі түрінде ұсынылады
қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда) өндіру үшін ашық және жерасты әдістермен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және игеру; кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу; шахталар мен шахталарды жабу бойынша жою жұмыстары – инженерлік құрылыстар, машиналар, механизмдер, құралдар, арнайы көліктер, жабдықтар, өлшеу құралдары және басқарылатын технологиялық процесс осы өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесіне қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны
2 Пайдалы қазбаларды өндіру бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін: 1) жарылғыш материалдарды сақтауға арналған қажетті қоймалары бар мамандандырылған ұйыммен лицензиялар немесе шарттар; 2) ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысы осы өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесіне қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны
ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеуге, жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеуге, ұңғыма көтергішті орнатуға; ұңғымаларды жөндеуден кейін сынау үшін; ұңғымаларды шаю, ерітінділеу, сынау және игеру үшін – сәйкес технологиялық жабдық осы өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесіне қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны
химия өнеркәсібін пайдалану үшін: 1) механизмдер, технологиялық желілер, шикізатты дайындау, өңдеу қондырғылары, арнайы жабдықталған қоймалар, шикізатты, дайын өнімді, жарылғыш, улы заттарды сақтауға арналған үй-жайлар мен контейнерлер; өнеркәсіп және күшті әсер ететін заттар саласындағы қызметті меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарына қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны; 2) өнімнің стандарттарға, нормаларға және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесінің техникалық шарттарына сәйкестігін бақылау жөніндегі аккредиттелген зертхана.
3 жауапты тұлғалар немесе көрсетілетін қызметтер: 1) машиналарды, механизмдерді, көлік құралдарын, аспаптарды, жабдықтарды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету; 2) еңбек қауіпсіздігін бақылау; 3) метрологиялық бақылау; 4) маркшейдерлік жұмыстар («химиялық өндірісті пайдалану» қызметтің кіші түріне қолданылмайды); 5) технологиялық процесті сақтау және берілген сападағы өнімді шығару (тау-кен жұмыстарының кіші түрлеріне қолданылмайды); 6) қоршаған ортаны қорғау осы қызметтерді құру және (немесе) жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелері
4 тиісті білім деңгейіне сәйкес келетін техникалық басшылар мен мамандардың біліктілік құрамы (техникалық басшылар үшін – жоғары техникалық білім, мамандар үшін – тиісті саладағы кемінде орта арнаулы білім) және лицензияланған қызмет түрлері бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі. техникалық басшылар үшін тиісті сала – кемінде 3 жыл өтініш берушінің немесе оны алмастыратын тұлғаның мөрімен және қолымен – заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің қолымен, штаттық кесте және мынадай мәліметтерді қамтитын жиынтық кесте куәландырылады: тегі, аты, әкесінің аты. , білімі, лауазымы, тиісті саладағы еңбек өтілі бойынша мамандығы

Сіз келісімшарт жасасу үшін ақпарат ала аласыз немесе кездесуді телефон арқылы жоспарлай аласыз:
+7 (727) 399-86-21;
+7 (707)272-20-99 (көп арналы, соның ішінде whatsapp)

немесе бізге пошта арқылы хат жазу арқылы info@kcso.kz

1 + 6 =