Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті оқыту

Өнеркәсіптік қауіпсіздік Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінде, өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерінде, нұсқаулықтарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауға бағытталған – адамдардың денсаулығы мен өміріне, материалға келтірілген зиянды болдырмау немесе азайту мақсатында. және компаниялардың техникалық қоры.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша кімдер оқытылады:

 • қауiптi өндiрiстiк объектiнiң технологиялық процесiне қатысатын, қауiптi өндiрiстiк объектiлердi пайдаланатын, оларға техникалық қызмет көрсететiн, техникалық аттестаттауды, монтаждауды және жөндеудi жүзеге асыратын, қауiптi өндiрiстiк объектiлерге жұмысқа келетiн техникалық басшылар, мамандар мен қызметкерлер, сондай-ақ аттестатталған, жобалау ұйымдары және т.б. қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстарға тартылған ұйымдар:
 • қауiптi өндiрiстiк объектiлердегі жұмыстарды қауiпсiз орындауға жауапты лауазымды адамдарға, сондай-ақ оларда жұмыстарды орындайтын қызметкерлерге – жыл сайын он сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытудан өткiзiле отырып;
 • техникалық басшылар, мамандар және техникалық қызметкерлер – қырық сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқудан үш жылда бір рет.

Бола тұра:

 • емтихандарды тапсыра алмаған тұлғалар бір айдан кешіктірмей білімдерін қайта тексереді.
 • Емтиханнан өтпеген тұлғалар жұмысқа жіберілмейді.
 • жарамдылық мерзімі өткен сертификаттары бар адамдар жұмысқа қабылданғаннан кейін бір ай ішінде емтихан тапсыруы керек.

Оқытуды ұйымдастыру үшін жұмыс берушінің жауапкершілігі:

«Азаматтық қорғау туралы» Заңға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша мамандарды даярлауды, қайта даярлауды қамтамасыз ету жауапкершілігі:

 • қауіпті өндірістік объектілердің мамандары мен қызметкерлері үшін – қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдардың басшылары үшін.
 • аттестатталған, жобалау ұйымдарының және қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істейтін басқа да ұйымдардың мамандары мен қызметкерлері үшін – осы ұйымдардың басшылары үшін.

Оқытуға арналған шығыстар Оқытуды ұйымдастыруға арналған шығыстар, оның ішінде емтихан комиссиясы мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдарға, аттестатталған, жобалау ұйымдарына және қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істейтін өзге де ұйымдарға жүктеледі (Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабы). Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңы).

Қауіпті өндірістік объектілер мен техникалық құрылғылардың белгілері:

Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері

1) мынадай қауiптi заттардың кемiнде бiреуiн:
иондаушы сәулелену көзiн өндiру, пайдалану, қайта өңдеу, қалыптастыру, сақтау, тасымалдау (құбыр), жою;

 • жанғыш зат – қалыпты қысымда және ауамен араласқанда жанғыш болып кететін және қалыпты қысымда қайнау температурасы Цельсий бойынша 20 градус немесе одан төмен болатын газ;
 • жарылғыш – сыртқы әсердің белгілі бір түрлері кезінде жылу бөлінуімен және газдардың түзілуімен жылдам өздігінен таралатын химиялық түрленуге қабілетті зат;
 • жанғыш зат – өздігінен жануға қабілетті, сондай-ақ тұтану көзінен тұтанатын және оны алып тастағаннан кейін дербес жанатын сұйық, газ;
 • тотықтырғыш зат – жануды қолдайтын, тұтануды тудыратын және (немесе) тотығу-тотықсыздану экзотермиялық реакциясы нәтижесінде басқа заттардың тұтануына ықпал ететін зат;

улы зат – тірі организмдерге әсер еткенде олардың өлуіне әкеп соқтыратын және мынадай сипаттамаларға ие зат:

 • асқазанға енгізу кезінде өлімге әкелетін орташа доза дене салмағының килограммына шаққанда 15-тен 200 миллиграмға дейін;
 • теріге қолданғанда өлімге әкелетін орташа доза дене салмағының килограммына шаққанда 50-ден 400 миллиграмға дейін;
 • ауадағы өлімге әкелетін орташа концентрация литріне 0,5-тен 2 миллиграмға дейін;

өте улы зат – тірі организмдерге әсер еткенде олардың өлуіне әкеп соқтыратын және мынадай сипаттамаларға ие зат:

 • асқазанға енгізу кезінде өлімге әкелетін орташа доза дене салмағының килограммына 15 миллиграмнан аспайды;
 • теріге қолданғанда өлімге әкелетін орташа доза дене салмағының әр килограммына 50 миллиграмнан аспайды;
 • ауадағы өлімге әкелетін орташа концентрация литріне 0,5 миллиграмнан аспайды;

қоршаған ортаға қауіп төндіретін заттар, оның ішінде су ортасына мынадай жедел уыттылық көрсеткіштері бойынша сипатталатын заттар:

 • тоқсан алты сағат ішінде балыққа ингаляциялық әсер ету кезінде орташа өлімге әкелетін доза литріне 10 миллиграмнан аспайды;
 • дафнияға қырық сегіз сағат бойы әсер еткенде белгілі бір әсер ететін удың орташа концентрациясы литріне 10 миллиграмнан аспайды;
 • жетпіс екі сағат бойы балдырларға әсер еткенде орташа ингибиторлық концентрация литріне 10 миллиграмнан аспайды;

2) қара, түсті, асыл металдардың балқымаларын және осы металдар негізіндегі қорытпаларды өндіру;

3) кең таралған пайдалы қазбаларды геологиялық барлауды және оларды бұрғылаусыз және жарусыз өндіру үшін өндіруді қоспағанда, тау-кен, геологиялық барлау, бұрғылау, жару, өндіру және минералдық шикізатты қайта өңдеу, жерасты жағдайында жұмыстарды жүргізу.

Қауіпті өндірістік объектілерге қауіпті техникалық құрылғылар да жатады («Азаматтық қорғау туралы» Заңға сәйкес)

Қауіпті техникалық құрылғылардың белгілері

 • жылу желілерін қоспағанда, 0,07 мегаПаскальдан жоғары қысымда немесе 115 градус Цельсийден жоғары суды жылыту температурасында жұмыс істейтін техникалық құрылғылар;
 • көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектерге (мүгедектерге) арналған көтергіштер;
 • қысымы 0,07 мегаПаскальдан жоғары және (немесе) 115 градус Цельсийден жоғары суды жылыту температурасында жұмыс істейтін бу және ыстық су қазандықтары (жылумен жабдықтау ұйымдары), 0,07 мегаПаскальдан жоғары қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, жүк көтеру механизмдері, эскалаторлар , әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектерге (мүгедектерге) арналған көтергіштер;
 • қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істейтін бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғылар;
 • шахталық көтеру қондырғылары мен көтергіш машиналар;
 • жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластыру-зарядтау және жеткізу-зарядтау машиналары, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды өндіруге арналған жылжымалы және стационарлық қондырғылар.

Біздің оқу орталығында ұсынылатын оқыту формалары:

Күндізгі оқыту бір бағыт бойынша 5 адамнан кем емес топ үшін жүргізіледі

Жұмысшыларға (өндірістік персоналға), жауапты тұлғаларға

Оқу ұзақтығы 2 күн. Құны ‒ 40 000 тг/ тыңдаушы

Инженерлер үшін (инженерлік-техникалық қызметкерлер)

Оқу ұзақтығы 5 күн. Құны ‒ 50 000 тг/ тыңдаушы

Жұмысшыларға (өндірістік персоналға), жауапты тұлғаларға

Оқу ұзақтығы 2-3 жұмыс күнін құрайды. Құны – 6 000 теңге / тыңдаушы; анықтамаларды қайта ресімдеу – 2500 теңге.

Инженерлер үшін (инженерлік-техникалық қызметкерлер)

Оқу ұзақтығы 2-3 жұмыс күнін құрайды. Құны ‒ 8 000 тг/ тыңдаушы

Оқуға арналған құжаттар

 • студенттің жеке куәлігінің көшірмесі;

 • қағаз немесе электронды түрде оқуға өтініш.

Оқуға жазылу үшін бізге өтініш формасын жіберу қажет. Бұл өтінімді жүктеп алу, толтыру, басып шығару, компанияның қолымен және мөрімен куәландыру қажет. Осыдан кейін – сканерленген көшірмені бізге info@kcso.kz электронды поштасына жіберіңіз Немесе – электронды нысан.

Оқу орталығының менеджеріне қоңырау шалу арқылы толығырақ кеңес алуға немесе қызметке тапсырыс беруге болады:

+7 (707) 272 20 99

немесе d_taranik@kcso.kz электрондық поштасы арқылы

14 + 15 =