«Құрылыстағы техникалық қадағалау» курсы, біліктілігін арттыру

Құрылыстағы техникалық қадағалау – бұл құрылыс жұмыстарының сапасын, қолданылатын материалдардың, жұмыс кестесі мен жобалық сметалық құжаттардың сақталуын бақылауға бағытталған сараптамалық-тексеру шараларының кешені.
Құрылысшы болып табылмайтын және құрылыс алаңында үнемі бола алмайтын кез келген тапсырыс беруші құрылыс алаңын техникалық қадағалауды дер кезінде қолға алмаса, жұмысты адал емес орындауға міндетті түрде тап болады.
Техникалық қадағалау маманы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмысқа тартылуы мүмкін, бірақ оны жобалық-сметалық құжаттаманы жасау кезеңінде тарту ең тиімді шешім болады. Тәжірибе көрсеткендей, бұл тәсіл құрылыс құнын 30%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Артықшылықтары жеке адамдар үшін де, ұйымдар үшін де түсінікті.

КЦСО оқу орталығы мамандарға біліктілігін арттыру мақсатында құрылыстағы техникалық қадағалау курсынан өтуді ұсынады. Курс барысында сіз келесі тақырыптарды қамтитын боласыз:

 • Құжаттаманың түпнұсқасын берудің рұқсат ету тәртібі.
 • Терминдер мен анықтамалар.
 • Техникалық бақылаудың терминологиялық базасы.
 • Құрылыстағы техникалық қадағалау және оның функциялары. Техникалық қадағалауды ұйымдастыру.
 • ҚНжЕ реттейтін техникалық қадағалаудың көмегімен болдырмауға болатын мәселелер.
 • Техникалық қадағалау бойынша маманның функциялары.
 • Техникалық қадағалау жөніндегі инженердің міндеттері.
Курс бағдарламасы:
Техникалық қадағалау мамандары
 1. Құрылысқа рұқсат алу,  хабарлау тәртібі.
 2. Құрылысқа дайындық.
 3. Құрылыс жұмыстары.
 4. Сапаны бақылау және құрылысты қадағалау.
 5. Құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау және пайдалануға беру,  қабылдау комиссиясының құрамы.

Терминдер мен анықтамалар

Техникалық бақылаудың терминологиялық базасы 1. Техникалық бақылау – объектінің барлық қажетті талаптарға сәйкестігін тексеру. 2. Өнімнің сапасын бақылау – сандық немесе сапалық қасиеттерін тексеру жүргізіледі. 3. Бақылау объектісі зерттеу пәні –  нақты өнім (жасау, қолдану,

тасымалдау, техникалық қызмет көрсету және т.б.) болып табылады. 4. Бақылау әдісі – принциптер мен құралдардың белгілі бір жиынтығы. 5. Деструктивті сынақ әдісі – объектінің  зерттеу барысында пайдалануға жарамдылығы бұзылуы мүмкін.

6. Бұзбайтын бақылау әдісі – объектінің бүтіндігі бұзылмауы тиіс бақылау әдісі. 7. Бақылау құралдары – бақылау тексерулерін жүргізу мақсатына қызмет ететін материалдар, техникалық құрылғылар, заттар. 8. Кіріс бақылау – жеткізілген өнімді тексеру. 9. Жасырын жұмыстар – аралық қабылдау сатысында немесе объектiнi пайдалануға беру кезiнде орындалуын бақылауға болмайтын еңбек қызметi. Мұны істеу үшін құрылымдық элементтерді немесе әрлеуді ашу қажет болады.

Құрылыстағы техникалық қадағалау және оның функциялары Құрылыстағы сараптамалық тексеру шараларының жиынтығы техникалық қадағалау деп аталады. Оның негізгі мақсаты – жобалау нормаларының (жұмыс көлемі мен сапасы, мерзімі, құны және т.б.) дәл сақталуын қамтамасыз ету. Құрылыста қолданылатын материалдар да техникалық қадағалау объектісі бола алады. Қаржылық аудиттің міндеті инвестицияланған қаражаттың игерілуін бақылау және бүкіл құрылыс процесінде жұмысты жалпы бағалау болып табылады. Осылайша, ықтимал тәуекелдер барынша азайтылады.

Техникалық қадағалауды ұйымдастыру

ҚНжЕ реттейтін техникалық қадағалауды болдырмауға болатын мәселелер
 1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемдерінің, сондай-ақ құрылымдардың бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жұмыс сызбаларына, құрылыс нормалары мен ережелеріне, стандарттарға, техникалық шарттарға, еңбекті қорғау нормаларына сәйкестігін тексеру.
 2. Қарауға және бекітуге қатысу.
 3. Құрылыс кезінде туындайтын жобалық шешімдердегі өзгерістер.
 4. Құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзiмдерiнiң бұзылуына және сапасының нашарлауына әкелетiн себептердi зерделеу, оларды жоюға қатысу. Аяқталған құрылыс-монтаждау жұмыстары мен объектілерді техникалық қабылдауды жүзеге асыру, қажетті техникалық құжаттаманы ресімдеу. Құрылыс объектілерін қабылдау және оларды пайдалануға беру жөніндегі комиссиялардың жұмысына қатысу.
 5. Аяқталған құрылыс-монтаждау жұмыстарының есебін жүргізу және құрылыс жоспарларының орындалуы туралы есеп беру үшін қажетті мәліметтерді дайындау.
 6. Объектілердің құрылысының сметалық құжаттамасын тексеру, өзіндік құнын есептеу, орындалған жұмыстарды есепке алу.
 7. Қосымша жұмыстарға сметаларды дайындау.
 8. Тапсырыс берушіден алынған сметалық құжаттаманы тексеру және оның сапасы туралы қорытынды дайындау.
Семинардың ұзақтығы:  40 ак. сағат (5 күн).

Қатысу құны:  100 000 тг. /тыңдаушы.

Оқуға жазылу үшін бізге өтініш формасын жіберу қажет. Бұл өтінімді жүктеп алу, толтыру, басып шығару, компанияның қолымен және мөрімен куәландыру қажет. Осыдан кейін – сканерленген көшірмені бізге info@kcso.kz электронды поштасына жіберіңіз Немесе – электронды нысан.

Оқу орталығының менеджеріне қоңырау шалу арқылы толығырақ кеңес алуға немесе қызметке тапсырыс беруге болады:

+7 (707) 272 20 99

немесе d_taranik@kcso.kz электрондық поштасы арқылы

14 + 12 =